Redaktion - Linedance Portalen - Annoncering - Privatlivspolitik - Danseforslag - Klager - Fejlmelding

Linedance-Portalen
Artikler
om
Linedance
Linedancernes egne artikler

 
Artikler MENU
Alle emner
Sidste nyt
Debat
Historie
Sundhed
Musik
 
Portalen information
 
Kontakt Redaktionen
Fortæl os nyheder. Alt om begivenheder og profiler. Alt om linedance.
Du kan skrive eller indkopiere tekst lige her under ...


 

Dansebeskrivelse


Sven Holt Nielsen Sven Holt Nielsen

mail@holt2.dk
Tlf. 21764204

 

Hver enkelt line dance nedskrives trin for trin i de såkaldte "dansebeskrivelser" eller "danseopskrifter".
På engelsk hedder de "step sheets", "step notations" eller "dance scripts". De bør altid være udgangspunktet
ved ind/udlæring af en ny dans. Ved at følge koreografens notater punkt for punkt i dansebeskrivelsen har man forudsætningerne for en præcis ind/udlæring.


Som en note skal tilføjes, at der ofte findes flere udgaver af en dans. Som danser og instruktør bør man derfor være opmærksom på at anvende den
rigtige koreografi til en dans. Kun derved opnås en præcis udførelse af dansen. Man opnår også den store fordel, at man kan danse nøjagtig de samme danse
som alle andre, når man tager ud til diverse line dance arrangementer. Hvis ikke man er opmærksom på dette, opnår man ikke det, der er så essentielt med line dance:
den synkrone udførelse af dansetrinene.


Før man går i gang med at lære/undervise i en dans, bør man derfor checke dansens rigtighed ved at sammenligne den med koreografens egen dansebeskrivelse,
f.eks. på dennes egen hjemmeside, i bøger, magasiner, eller hos andre dansere. En anden god idé vil også være at gå på internettet og sammenligne med danse fra
hjemmesider med step sheets som Kick-it, Midland Mavericks, etc.
Dobbeltcheck herefter din dans for at se om dansen er ens. Forhåbentlig er hjemmesiderne enige om udførelsen af dansen! Hvis ikke, må du tage den, du stoler mest på...

Et andet godt fingerpeg er, om koreografens signatur findes øverst på dansebeskrivelsen. Hermed kan man være sikker på, at koreografen har "sagt god" for dansen.
Dette princip anvendes f.eks. af Linedancer Magazine i England.

Vær også opmærksom på at Kick-it eksempelvis tillader, at man som bruger kan gå ind og foretage ændringer i en dans. Det kan derfor anbefales at dobbeltchecke
dansen andre steder. Hermed ikke sagt at Kick-it ikke kan anvendes, tværtimod, den har en utrolig stor database, hvor man kan søge på danse, koreografer, musik, osv. osv.


 
Kommentarer:

Antal aktive sessioner: 1